Bakgrund och erfarenhet

Bakgrund och erfarenhet

I mitt liv har jag mött många bra terapeuter som på olika vis har hjälpt mig med min personliga utveckling och även genom svåra tider. De har varit där och hjälpt mig att växa i skilsmässa, sorgearbete efter närståendes död, mitt föräldraskap, utmaningar i arbetslivet och relationer. Kort sagt: De har hjälpt mig att växa i svåra situationer som är en del av livet.

Men ingen av de riktigt bra terapeuterna har någonsin berättat för mig vad jag ska göra. De har istället hjälpt mig att finna mina svar. Det sättet att arbeta är det viktigaste jag lärt mig och jag har tagit det med mig in i mitt eget arbete som terapeut/coach och organisationskonsult.

Jag arbetar även som översättare inom psykologi och personlig utveckling och bland annat översatt verk av Dalai Lama, Neale Donald Walsh och Osho. Sammanlagt har det under årens lopp blivit uppemot 40 titlar (läs mer under fliken Översättningar).

Formell utbildning

Jag har en 4-årig samtalsterapeutbildning och en 2-årig samtalscoachutbildning (godkänd på senior practitioner nivå av EMCC, European Mentoring and Coaching Council) från svenska Humanova (läs mer under fliken Psykosyntes). Jag har sedan vidareutbildat mig i/genom Hellinger Institute of North America, Learning Love Institute, Imago Relationship Therapy Montreal, Empatisk kommunikation och Mindfulness.

Till sist

Din egen relation till dig själv är den viktigaste relationen i ditt liv och den styr hur du har det tillsammans med andra. För att kunna få en stark självkänsla måste man lära känna sig själv - och att känna igen sitt sanna Själv. När man gör det kan man i ord, tanke, känsla och handling välja att vara sann mot sig själv - och det är först då man kan vara sann mot andra. Och när vi känner oss själva och är sanna mot oss själva och andra - då är vi fria.