Coaching

Coaching

Coaching är en metod som kan hjälpa dig om du känner att du inte kommer vidare på det sätt du vill, i arbetslivet eller privat.

När vi träffas arbetar vi härifrån och framåt! Du får du hjälp att definiera var du befinner dig just nu, vad det är du vill och vart du vill komma och att sätta upp delmål och mål. Vi arbetar tillsammans med att ta reda på vad det är som ​hindrar dig. Därefter får du stöd att lägga upp en konkret plan för hur du ska komma förbi hindren och nå dina mål. Det innebär vanligen en del "hemläxor" och övningar som du får jobba med praktiskt mellan våra träffar.

I din process kommer du att arbeta mycket med möjligheter och lösningar samt tanke- och beteendemönster, hur de påverkar dig och hur du kan förändra dem. En del av arbetet är KBT-inspirerat. Du kommer att börja bygga ett nytt förhållningssätt till dig själv och din potential som du kan använda dig av i alla delar av ditt liv.

  • Du får stöd att sätta mål och stegvis nå dem
  • Du ger dig själv bättre förutsättningar för förbättrade relationer till partner, barn, familj, kollegor, vänner och andra
  • Du får verktyg för att kommunicera annorlunda och bli tydligare, både för dig själv och för andra
  • Du får hjälp att stiga upp i helikopterperspektiv så att du enklare ser vad du kan göra och när du behöver göra det
  • Du ökar din förmåga att se de mönster som hindrar dig och att förändra dem
  • Du får en tydligare bild av hur dina tankar, känslor och handlingar hänger ihop och hur du kan styra dem istället för att de styr dig

Kort sagt: Bra coaching kan hjälpa dig att få ut mer av livet