Individuell terapi

Individuell terapi

Många människor jag träffat och träffar som terapeut upplever att de har fått stor hjälp av terapi under perioder då de av olika anledningar känt sig nere, mått dåligt eller behövt bryta livsmönster. Andra ser sin terapi som ett sätt att utvecklas och få ut mer av livet. 

Om du möter mig som terapeut innebär det att vi tillsammans arbetar med att medvetandegöra det som hindrar dig i ditt liv. För det vi är medvetna om kan vi styra, men det vi är omedvetna om riskerar vi att bli styrda av.  Det ger dig bättre möjligheter att finna mening och ta eget ansvar för ditt välmående och din lycka. Parallellt arbetar vi med att utforska hur du kan genomföra förändring och omsätta dina insikter i praktisk och faktisk handling.

Man behöver inte ha några speciella skäl att gå i terapi, men det vanliga är att det är något i livet man vill förändra och förbättra. Det kan vara sådant som exempelvis har koppling till:

 • Relationsproblem, svårigheter att kommunicera med partnern
 • Att man känner att livet måste ha mer att erbjuda, något större, men man vet inte vad
 • Oro och stress
 • Att man sitter fast i mönster man inte förmår bryta
 • Separation
 • Att vara ensamförälder
 • Problem i kommunikationen med familjemedlemmar, släkt, barn eller vänner/kollegor
 • Livskris eller stark sorg när någon som står en nära dör
 • Saknad livsglädje, nedstämdhet, en känsla av meningslöshet
 • Arbetsrelaterade problem
 • Låg självkänsla/dåligt självförtroende