Organisation

Organisation

Med uppemot 15 års praktisk erfarenhet som organisationskonsult skräddarsyr jag stöd och förstärkning i utvecklings- och förändringsprocesser samt konfliktlösning. Vanligen innebär detta kartläggning av arbetsgrupp/medarbetare, individuella återkopplingar, anpassade workshops samt grupp- och individcoaching.

Vid kartläggningar använder jag mig av den webbenkät jag i företaget DX9 Metoden AB har varit med att utveckla. Enkäten – som besvarats av över 40 000 människor - identifierar och kartlägger olika kommunikativa behov och drivkrafter. De behoven styr bland annat vårt engagemang, sättet att arbeta målfokuserat, hur vi agerar/reagerar i förändringar och våra konfliktstrategier.
Läs mer här DX9 Metoden och här Förändringsprofil.

Om du är intresserad av hur jag arbetar inom Lean med min samarbetspartner Dag Lotsander och Lean Nordic, läs mer här Förändringsprofil och här Dag Lotsander EXM