Stödsamtal / rådgivning

Jag träffar ofta klienter som befinner sig i ett svårt läge i livet – men man upplever inte att man behöver terapi, utan snarare hjälp att hantera en svår situation och att komma vidare. Det kan vara under eller efter en separation, om man förlorat jobbet, sorgbearbetning, konflikter på jobbet och liknande.

Ibland kan det vara sådant som man inte orkar prata mer om med närstående och vänner, eller så är det sådant som man inte vill prata om med någon män känner. Att under en period då få samtala med någon annan och få neutral spegling och andra perspektiv är till stor hjälp. Det behöver inte innebära att man förändrar sin situation på några genomgripande vis, man kanske istället ser att det finns andra sätt att hantera den som man känner sig lugn och nöjd med.