Online / telefon

Online / telefon

Vid behov av akut terapi eller efter några inledande samtal kan vi arbeta tillsammans över Skype eller telefon. Det kan vara praktiskt för dig som inte bor i Stockholm, har svårt att hitta tider eller av andra anledningar har svårt att komma till min mottagning. 

Under en tid bodde jag utomlands och utvecklade då tillsammans med klienter i Sverige ett väl fungerande sätt att arbeta med Skype och andra IT-hjälpmedel.